Image Description 4 Reviews
Image Description 30 Học sinh
Image Description 7 Khoá học

Đào Khắc Cử

Tôi là Đào Khắc Cử, là chuyên gia Xây dựng Chiến lược Marketing tự động đồng thời là phó chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Bình.

Trong 5 năm qua tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp vân hành các chiến lược marketing online tự động hóa. Nếu bạn muốn marketing để có nhiều khách hàng hơn.
Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp tự động cùng 4.0. Thì hãy đến gặp tôi 1 lần để tôi có thể vẽ lại tấm bản đồ phù hợp với tương lai.
Hãy đến gặp tôi. Đào Khắc Cử chuyên gia Marketin

Trong 5 năm qua tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp vân hành các chiến lược marketing online tự động hóa. Nếu bạn muốn marketing để có nhiều khách hàng hơn.
Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp tự động cùng 4.0. Thì hãy đến gặp tôi 1 lần để tôi có thể vẽ lại tấm bản đồ phù hợp với tương lai.
Hãy đến gặp tôi. Đào Khắc Cử chuyên gia Marketing Automation.
Chúc bạn thành công!

Courses taught by Đào Khắc Cử

11 Bài học
01:54:37 Giờ
₫4,998,000
11 Bài học
02:45:16 Giờ
₫5,000,000
15 Bài học
02:45:45 Giờ
₫5,000,000
9 Bài học
02:03:04 Giờ
₫20,000,000 ₫15,000,000
2 Bài học
00:48:19 Giờ
₫20,000,000
5 Bài học
00:41:26 Giờ
₫10,000,000
1 Bài học
00:00:00 Giờ
₫5,000,000