Image Description 5 Reviews
Image Description 32 Học sinh
Image Description 6 Khoá học

Đào Khắc Cử

Tôi là Đào Khắc Cử, là chuyên gia Xây dựng Chiến lược Marketing tự động đồng thời là phó chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Bình.

Trong 5 năm qua tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp vân hành các chiến lược marketing online tự động hóa. Nếu bạn muốn marketing để có nhiều khách hàng hơn.
Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp như mơ ước. Thì hãy đến gặp tôi 1 lần
Hãy đến gặp tôi. Đào Khắc Cử chuyên gia Marketing Automation.
Đào Khắc Cử - Chúc bạn thành công

Courses taught by Đào Khắc Cử

11 Bài học
01:54:37 Giờ
₫4,998,000
11 Bài học
02:45:16 Giờ
₫5,000,000
1 Bài học
00:02:40 Giờ
Miễn phí
3 Bài học
00:16:26 Giờ
₫10,000,000 ₫1,998,000
16 Bài học
02:52:33 Giờ
₫6,000,000 ₫1,998,000
15 Bài học
02:45:45 Giờ
₫5,000,000