Danh sách

1 khoá học trên trang

11 Bài học
|
02:45:16 Giờ
|
Beginner

Ai trong cũng ta sinh ra cũng có ước mơ, cũng có khát vọng được sống và cống hiến cho cuộc đời. Tuy nhiên số phận mỗi người thì khác nhau nên gặp những trắc trở khác nhau nên việc của chúng ta là phải đoàn kết chia sẻ gắn bó tương hỗ phát triển cho nhau