Danh sách

2 khoá học trên trang

15 Bài học
|
02:45:45 Giờ
|
Advanced

Dành cho các bạn dưới 25 tuổi nhằm giúp bạn có hướng đi trong cuộc sống 1 cách rõ ràng và có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời, là niềm tự hào của gia đình của bạn.

₫20,000,000 ₫15,000,000
9 Bài học
|
02:03:04 Giờ
|
Beginner

Become A Trainer sẽ giúp cho nhà lãnh đạo, nhà đào tạo, quản lý các cấp và những ai quan tâm đến việc phát huy tối đa năng lực của nhân viên, nâng cao khả năng truyền đạt tự tin và lôi cuốn hơn trước đội ngũ nhân viên, đám đông, đồng thời tập trung hơn để phát triển tổ chức