Danh sách

1 khoá học trên trang

₫20,000,000 ₫15,000,000
9 Bài học
|
02:03:04 Giờ
|
Beginner

Become A Trainer sẽ giúp cho nhà lãnh đạo, nhà đào tạo, quản lý các cấp và những ai quan tâm đến việc phát huy tối đa năng lực của nhân viên, nâng cao khả năng truyền đạt tự tin và lôi cuốn hơn trước đội ngũ nhân viên, đám đông, đồng thời tập trung hơn để phát triển tổ chức