Danh sách

1 khoá học trên trang

15 Bài học
|
02:45:45 Giờ
|
Beginner

Khóa học được thiết kế đặc biệt giúp bạn biết cách tự định hướng cuộc đời nói chung và nghề nghiệp nói riêng cho bản thân và hơn nữa giúp bạn xây dựng các mục tiêu phát triển lâu dài.